STAMBENA ZAJEDNICA BULEVAR UMETNOSTI 35

NOVI BEOGRAD

STAMBENA ZAJEDNICA BULEVAR UMETNOSTI 35

NOVI BEOGRAD

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

Kvorum - prisustvo sednicama i nedostupni članovi Stambene zajednice

U tabeli ispod možete pronaći evidenciju prisustva članova Stambene zajednice na održanim sednicama. Ovde se ne vodi evidencija kako se ko izjašnjavao, to ćete pronaći na stranici Upravljanje. Ovde je istaknuto koji su stanari se nisu pojavili na tri uzastopne sednice ili se nisu izjasnili pisanim putem pa samim tim ne ulaze u kvorum za donošenje odluka.

 

Bez obzira na koliko uzastopnih sednica se član SZ ne izjasni, prvi put kada to učlini on postaje deo kvoruma i zadržava to pravo dok ponovo ne bude pasivan naredne tri sednice.

 

Najbolje je odluke donositi kada su uključeni svi članovi SZ ali u praksi je dosta drugačije. Postoje članovi koji nisu zainteresovani za rad SZ kao i oni koji ne žive u svojim stanovima, neretko žive u drugim gradovima pa i u drugim zemljana. Svima će izjašnjavanje biti krajnje olakšano jer će se o odlukama biti moguće izjasniti popunjavanjem anketnog listića i njegovim ubacivanjem u sanduče, slanje emailom ili telefonom. Anketni listić je u slučaju slanja emailom ili telefonom neophodno odštampati, popuniti i potpisati i skeniranog ili fotografisanog poslati putem emaila ili telefona.

 

Stambena zajednica broji 119 članova.

Nedostupnih je trenutno 38 članova.

Ukupan broj članova sa pravom glasa je 81.

Trenutni kvorum za donošenje odluka je 41 član što čini više od 50% dostupnih člnova.

Sve odluke donete na sednici na kojoj se izjasni više od 41 člana su obavezujuće za sve stanare.

 

 

 

 

Član 43 - deo koji određuje nedostupnost članova Stambene zajednice

 

Ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.

 

Smatra se da je vlasnik posebnog dela uredno pozvan isticanjem obaveštenja o danu, času i mestu održavanja sednice skupštine sa predloženim dnevnim redom na vidljivom mestu u prostoru koji je zajednički deo zgrade i koji je u svakodnevnoj upotrebi vlasnika posebnih delova (ulaz, hodnik i sl.).

 

Obaveštenje o održavanju sednice skupštine mora se istaći najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine, osim u hitnim slučajevima u kojima se obaveštenje može istaći i na dan održavanja skupštine.

Tabela prisustva sednicama i evidencija nedostupnih članova Stambene zajednice

 

Oznaka "ne" u tabeli označava broj stana koji nije prisustvovao na navedenoj sednici.

Oznaka "nedostupan" označava broj stana koji nije prisustvovao na tri ili više uzastopnih sednica.

STAN

sednica

 

23.12.2021.

sednica

 

sednica

 

NEDOSTUPAN

ČLAN SZ

1

 

2

ne

3

ne

 

4

 

5

 

nedostupan

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

nedostupan

11

 

12

ne

 

13

 

14

 

15

ne

 

16

 

17

 

18

ne

 

19

 

20

ne

 

21

 

 

22

 

 

nedostupan

23

ne

 

 

24

 

 

nedostupan

25

 

 

26

 

 

nedostupan

27

ne

 

 

28

 

 

29

 

 

nedostupan

30

 

 

31

 

 

nedostupan

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

ne

 

 

37

 

 

38

 

 

nedostupan

39

 

 

nedostupan

40

 

 

nedostupan

41

 

 

42

 

 

nedostupan

43

 

 

nedostupan

44

 

 

nedostupan

45

 

 

nedostupan

46

 

 

47

ne

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

nedostupan

51

 

 

52

 

 

nedostupan

53

 

 

54

 

 

nedostupan

55

 

 

56

ne

 

 

57

 

 

58

 

 

nedostupan

59

ne

 

 

60

 

 

61

 

 

nedostupan

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

ne

 

 

69

 

 

70

ne

 

 

71

 

 

72

 

 

73

 

 

nedostupan

74

 

 

nedostupan

75

 

 

nedostupan

76

 

 

77

 

 

nedostupan

78

 

 

nedostupan

79

ne

 

 

80

 

 

81

 

 

82

 

 

nedostupan

83

 

 

84

ne

 

 

85

 

 

nedostupan

86

 

 

87

 

 

88

 

 

nedostupan

89

ne

 

 

90

ne

 

 

91

 

 

nedostupan

92

 

 

nedostupan

93

 

 

94

ne

 

 

95

 

 

nedostupan

96

 

 

nedostupan

97

 

 

98

 

 

99

ne

 

 

100

ne

 

 

101

 

 

nedostupan

102

ne

 

 

103

 

 

nedostupan

104

 

 

105

 

 

106

 

 

nedostupan

107

 

 

108

 

 

109

 

 

110

 

 

nedostupan

111

 

 

112

 

 

nedostupan

113

 

 

nedostupan

114

 

 

115

 

 

116

 

 

117

 

 

118

 

 

nedostupan

119